Určenie zapisovateľa pre voľby 2018

Na úradnej tabuli bol zverejnený nový dokument – menovanie zapisovateľa pre voľby 2018 a e-mailová adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej (okrskovej) volebnej komisie