Voľby do samosprávy obcí 2018

Obec Rohov zverejňuje počet volebných obvodov.

Obecné zastupiteľstvo v Rohove v zmysle § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

u r č i l o

počet volebných obvodov a počet poslancov obecného zastupiteľstva nasledovne :

  • počet volebných obvodov 1 (jeden) so sídlom v Kaviarni Rohováčik,
  • počet volených poslancov 5 (päť).
[responsivevoice voice=”Slovak Female” buttontext=”Vypočujte si oznam”]


Obec Rohov zverejňuje počet volebných obvodov.Obecné zastupiteľstvo v Rohove v zmysle § 166 zákona číslo 180/2014 Zbierky zákonov o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov určilo počet volebných obvodov a počet poslancov obecného zastupiteľstva nasledovne: Počet volebných obvodov 1 so sídlom v Kaviarni Rohováčik, počet volených poslancov 5.
[/responsivevoice]