fbpx

Nová trafostanica

Oznamujeme občanom, že od 10. septembra 2018 do konca novembra bude ZSE  v našej obci vykonávať práce, súvisiace s vybudovaním novej trafostanice, ktorá bude umiestnená v blízkosti domu s popisným číslom 1.

Celkova situacia novych rozvodov a TS


Oznamujeme občanom, že od 10 septembra 2018 do konca novembra bude západoslovenská energetika v našej obci vykonávať práce, súvisiace s vybudovaním novej trafostanice, ktorá bude umiestnená v blízkosti domu s popisným číslom 1.