Pripomienky k cestovným poriadkom

Trnavský samosprávny kraj, odbor dopravnej politiky oznamuje, že do 30. septembra 2018 bude možné zasielať požiadavky a pripomienky obecných úradov a občanov na úpravu súčasne platných cestovných poriadkov. Pripomienky môžete osobne, e-mailom alebo telefonicky oznámiť do piatku 28. septembra 2018 na obecnom úrade, odkiaľ budú potom spoločne zaslané VUC a miestnym dopravcom. 

[responsivevoice voice=”Slovak Female” buttontext=”Vypočujte si oznam”]


Trnavský samosprávny kraj, odbor dopravnej politiky oznamuje, že do 30 septembra 2018 bude možné zasielať požiadavky a pripomienky obecných úradov a občanov na úpravu súčasne platných cestovných poriadkov. Pripomienky môžete osobne, e-mailom alebo telefonicky oznámiť do piatku 28 septembra 2018 na obecnom úrade, odkiaľ budú potom spoločne zaslané vyššiemu územnému celku a miestnym dopravcom.

[/responsivevoice]