Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu a poslancov

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce

Obec Rohov u v e r e j ň u j e podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce

  1. Ján Kadič, Bc., 40 r., SZČO, nezávislý kandidát
  2. Štefan Pavelka, 64 r., dôchodca, SNS
  3. Roman Ravas, Mgr., 49 r., učiteľ, nezávislý kandidát

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného zastupiteľstva

Obec Rohov u v e r e j ň u j e podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých obvodov:

Volebný obvod č. 1

  1. Andrej Hnilica, Mgr., 51 r., učiteľ, nezávislý kandidát
  2. Pavel Ilčík, 33 r., vodič, nezávislý kandidát
  3. Ján Kadič, Bc., 40 r., SZČO, nezávislý kandidát
  4. Ján Koprla, 45 r., robotník, SNS
  5. František Nemeček, 58 r., čalúnnik, SNS
  6. Marcela Ravasová, 44 r., administratívna pracovníčka, nezávislá kandidátka
  7. Peter Rybnikár, 54r., obrábač kovov, nezávislý kandidát

Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.


V Rohove   dňa: 24. 09. 2018

–––––––––––––––––––––––––
Gabriela Blažeková
predseda MVK