Rozhodnutie lesný celok Holíč

Na internetovej stránke obce bola zverejnená nová verejná vyhláška.