Výsledky komunálnych volieb v obci

Štatistika účasti vo voľbách

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov181
Počet platných hlasovacích lístkov181/180 (starosta/poslanci)
Počet neplatných hlasovacích lístkov0/1 (starosta/poslanci)

Výsledné poradie vo voľbách starostu obce

PoradiePriezvisko a menoPočet hlasov
1.Mgr. Roman Ravas111
2.Bc. Ján Kadič60
3.ŠtefanPavelka10

Výsledné poradie vo voľbách poslancov obecného zastupiteľstva (5 členov)

PoradiePriezvisko a menoPočet hlasov
1.Peter Rybnikár156
2.Mgr. Andrej Hnilica130
3.Marcela Ravasová126
4.Bc. Ján Kadič97
5.František Nemeček91
6.Pavel Ilčík69
7.Ján Koprla28