Zverejnenie návrhu rozpočtu na rok 2019

Na úradnej tabuli obce bol zverejnený návrh rozpočtu obce na rok 2019. K návrhu rozpočtu obce sa môžu obyvatelia vyjadriť do 10 dní od jeho zverejnenia.