Mesačný Archív: december 2018

Turnaj stolný tenis

26. decembra 2018 sa zišlo na 7. ročníku stolnotenisového turnaja o pohár starostu obce 20 hráčov. Boli rozdelení po 5...

Ošetrenie hlavových vŕb

Hlavové vŕby predstavujú významný krajinný prvok z pohľadu kultúrneho i biologického. V minulosti boli hlavové vŕby zastúpené oveľa početnejšie ako...

Zasadnutie OZ

Dňa 11.12.2018 sa o 18:00 hod. uskutoční v kaviarni Rohováčik zasadnutie OZ s nasledovným programom: Otvorenie zasadnutia Schválenie programu zasadnutia...

Ustanovujúce zasadnutie OZ

V nedeľu 9. decembra 2018 o 17:00 hod. sa v kaviarni Rohováčik uskutoční ustanovujúce zasadnutie OZ obce Rohov s nasledovným...

Mikuláš v Rohove!

Na Obecný úrad v Rohove bola doručená úžasná správa: V stredu podvečer 5. decembra do našej obce zavíta MIKULÁŠ ! Najskôr o 17:30...