Kalendár zvozu komunálneho odpadu na rok 2019

Na internetovej stránke obce v časti zvoz odpadu bol zverejnený nový kalendár zvozu komunálneho odpadu a separovaného  zberu na rok 2019!