Oznámenie o delegovaní člena volebnej komisie

Voľby prezidenta SR 2019

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre Voľby prezidenta SR 2019 doručí politická strana, koalícia alebo petičný výbor starostovi obce do podateľne obecného úradu Rohov, 906 04 Rohov 75 alebo elektronicky na mail adresu rohov@rohov.sk v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb do 11. 02. 2019.