Rozhodnutie predsedu SNR o voľbách prezidenta SR

Na úradnej tabuli bolo zverejnené rozhodnutie predsedu SNR o voľbách prezidenta SR

Download (PDF, Unknown)