Voľby prezidenta SR informácie pre voliča

Na úradnej tabuli boli zverejnené informácie pre voliča pre voľby prezidenta SR

Download (PDF, Unknown)