Jednorazové vrecia na plasty

Spoločnosť Envipak obci prostredníctvom TS Senica dodala jenorazové vrecia na plasty. Môžete si ich prísť vyzdvihnúť v úradných hodinách na OÚ. Ich počet pre jednotlivé domácnosti bude rozpočítaný podľa počtu členov domácnosti tak, ako v minukom roku.