Výsledky volieb do Europarlamentu

 1. Koalícia Progresívne Slovensko a Spolu – 18
 2. Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko – 17
 3. Smer – sociálna demokracia – 16
 4. Kresťanskodemokratické hnutie – 10
 5. Sloboda a Solidarita – 8
 6. Slovenská národná strana – 6
 7. NAJ – Nezávislosť a jednota – 5
 8. OĽANO – 3
 9. Strana zelených – 3
 10. Koalícia KSS, VZDOR – strana práce – 3
 11. Kresťanská demokracia – Život a prosperita
 12. Sme rodina – Boris Kollár – 1
 13. Priama demokracia – 1
 14. Európska demokratická strana – 1
 15. Kresťanská únia – 1