Upozornenie pre seniorov

Polícia v uplynulých jarných mesiacoch zaznamenala podnet týkajúci sa podozrenia z páchania podvodov na senioroch.  Spočíva v tom, že doposiaľ nezistená osoba ich telefonicky kontaktuje za účelom bezplatnej kontroly plastových okien, zistenia ich stavu a preskúmania či nie je potrebná ich oprava.

Žiadame preto seniorov, aby boli pri takýchto telefonátoch ostražitejší a nevpúšťali  do svojich príbytkov žiadne cudzie osoby. Nie je vylúčené, že páchatelia, ktorí sa na nich cielene  zameriavajú, ich môžu týmto spôsobom telefonicky kontaktovať a pokúsia sa podvodne vylákať alebo ukradnúť im ich finančné úspory.

Nikdy nedávajte peniaze cudzím ľuďom a v prípade pohybu podozrivých osôb alebo falošných ponúk kontaktujte políciu na linku 158.