Verejná vyhláška – oznámenie o vstupe

Na úradnej tabuli bola zverejnená verejná vyhláška (ak sa dokument nezobrazí, znovunačítajte stránku – F5)

Download (PDF, Unknown)