Denný Archív: 25 septembra, 2019

Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie cenovej ponuky. Názov zákazky: Rekonštrukcia verejného priestranstva pri OU Rohov.