Kontajner na nebezpečný odpad 30.9. – 3.10.2019

Od pondelka 30.9. 2019 až do štvrtka 3.10.2019 bude pred obecným úradom pristavený kontajner na nebezpečný odpad. Žiadame občanov, ktorí chcú odpad odovzdať, aby ho ukladali od zadnej časti kontajneru a umožnili tým uloženie odpadu aj ostatným!