Zasadnutie OZ

V sobotu 14. septembra 2019 o 19:15 hod. sa uskutoční v Kaviarni Rohováčik zasadnutie OZ  s nasledovným programom:

  1. Úvod, otvorenie
  2. Schválenie programu
  3. Schválenie overovateľov z zapisovateľa
  4. Zmluva o prenájme obecného majetku OŠK Rohov
  5. Záver