Zmeny cestovných poriadkov – požiadavky občanov

Na Trnavský samosprávny kraj je možné prostredníctvom obecných úradov zasielať požiadavky občanov na úpravu súčasne platných cestovných poriadkov. Svoje požiadavky môžu občania do 29.septembra 2019 oznámiť na obecný úrad (telefonicky, písomne, poštou, emailom), ktorý ich potom zašle dopravcovi a TTSK.