Mesačný Archív: október 2019

Sadenie stromčekov

Naša obec  získala  z Programu obnovy dediny dotáciu vo výške 5000€, určenú na vybudovanie remízky a aleje na časti biokoridorov v...