Sadenie stromčekov

Naša obec  získala  z Programu obnovy dediny dotáciu vo výške 5000€, určenú na vybudovanie remízky a aleje na časti biokoridorov v miestnej časti Stubláky . V rámci tohoto projektu bolo potrebné vysadiť 150 stromčekov a 600 kríkov a ochrániť ich proti ohryzu divo žijúcou zverou.  V sobotu 26. októbra 2019 sa preto uskutočnila brigáda, ktorej sa zúčastnilo takmer 30  dobrovoľníkov. Početne boli zastúpení členovia Poľovníckeho združenia Senica – pole,  miestneho futbalového klubu OŠK Rohov ale i ostatní obyvatelia obce. Začali sme ráno o 8 hodine a práca nám išla od ruky. Veľmi nám pomohla spolupráca s Markom Tokošom, ktorý sa postaral o zatlačenie kolov na oplotenie a vybágrovanie jám pre stromčeky a Dušana Peričku, ktorý zase pomohol preoraním, podiskovaním pôdy a vyoraním brázd pre kríky. Zabezpečil i zdroj vody na poliatie zasadených rastlín.  Pri všetkých týchto prácach asistovali zamestnanci obce J. Vépi a S. Kubanka. Vďaka tomu sme o 12:00 hodine mali prácu ukončenú. Ďakujem všetkým, ktorí sa na brigáde zúčastnili!!!

 

 

Verejná vyhláška – zverejnené dňa 31.10.2019