Elektronická adresa pre voľbu poštou

Obec Rohov zverejňuje elektronickú adresu pre voľbu poštou pri voľbách do NR SR v r. 2020: rohov@rohov.sk. Bližšie informácie nájdete tu.