Denný Archív: 24 januára, 2020

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 26. januára 2019 o 15:00 hod. sa v kaviarni Rohováčik uskutoční zasadnutie OZ s nasledovným programom: Otvorenie Schválenie programu...