Výmena zberných nádob na komunálny odpad

Obyvatelia obce, ktorí si na rok 2020 zmenili veľkosť popolnice, môžu si ju prísť prázdnu vymeniť od utorka na obecný úrad!