Vývoz komunálneho odpadu a separovaný zber

V pondelok 13. januára 2020 sa uskutoční zvoz komunálneho odpadu s mesačným aj dvojtýždňovým intervalom. Tí, ktorí si zmenili na rok 2020 veľkosť zbernej nádoby, môžu si ju prísť vymeniť na obecný úrad v utorok 14. januára 2020. Starú nádobu treba priviezť prázdnu!

V stredu 15. januára 2020 sa uskutoční zvoz separovaného odpadu vrátane papiera.