Obmedzenia v autobusovej preprave

Reakcia prepravcov a opatrenie v súvislosti s prerušeními výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky základných škôl – obmedzenia v preprave (režim ako počas prázdnin)

V krátkosti si Vás dovolíme informovať, že mnohí zriaďovatelia základných a materských škôl, stredných škôl na základe odporúčania Krízového štábu TTSK v súvislosti s výskytom nového coronavírusu COVID-19 a v záujme predchádzania jeho šírenia prijali opatrenie a prerušili výchovno-vzdelávací proces a prevádzku základných škôl.

Z uvedeného dôvodu za oblasť dopravy, nakoľko majú viaceré školy na území TTSK prerušenú školskú dochádzku bolo rozhodnuté, že:

1. v mestách/obciach kde je prerušená školská dochádzka na stredných a základných školách, bude počnúc dňom 12.3.2020 zabezpečená prevádzka autobusov ako „počas prázdnin“.

2. V mestách/obciach kde prebieha školské vyučovanie bez obmedzenia bude zabezpečená doprava žiakov do/zo škôl v režime ako v dňoch školskej dochádzky.

V prípade, že školská dochádzka vo Vašom školskom obvode nie je prerušená a je potrebné zabezpečiť návoz detí do/z školy dovolíme si Vás požiadať, aby ste o tejto skutočnosti informovali dopravcu zabezpečujúceho autobusovú dopravu na Vašom území. Ubezpečujeme Vás, že dopravca je o danej skutočnosti informovaný a bude postupovať v zmysle vyššie uvedených skutočností, ako aj podľa Vášho oznámenia o potrebe zabezpečenia autobusovej dopravy.

Pre oblasť Skalica
SKAND Skalica spol. s r. o.
Nádražná 26
909 01 Skalica
Tel. č. 034/664 41 15
E-mail: bus@skand.sk

Pre oblasť Hlohovec, Piešťany, Senica, Trnava
ARRIVA Trnava, a. s.
Nitrianska 5
917 01 Trnava
Tel. č. 033/ 590 84 31
E-mail: juraj.kuzma@arriva.sk

Pre úplnosť informácie dávame do pozornosti:
https://www.trnava-live.sk/2020/03/09/j-viskupic-stredne-skoly-na-uzemi-ttsk-zostanu-do-konca-tyzdna-zatvorene/
https://trnava.dnes24.sk/koronavirus-krizovy-stab-trnavskeho-kraja-zatvara-stredne-skoly-a-internaty-355930