Oznam OPSVaR Senica

Oznam ÚPSVaR Senica

Vážení klienti a návštevníci úradu,

z dôvodu predchádzania nákaze koronavírus bude ÚPSVaR v Senici, Šaštíne-Strážach, Holíči a Skalici pracovať v obmedzenom režime. Na kontakt klientov a návštevníkov úradu, ako aj podávanie, odovzdávanie dokladov je vymedzená na každom pracovisku jedna kancelária  budove, na prízemí, označená ako RECEPCIA. Tu vybavíte všetky veci týkajúce zamestnanosti, sociálnych vecí a rodiny.

Odporúčame v maximálne možnej miere využívať na kontakt a vybavenie vecí na ÚPSVaR elektronickú formu – mail, telefón, SMS.

Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie obmedzenia.
Tento oznam platí od 10.3.2020 do odvolania.

Ing. Ján Kovár
riaditeľ ÚPSVaR Senica