Rekultivácia mokrade

V miestnej časti obce “Močarina pod Jakovičom” boli v minulých týždňoch v rámci projektu rekultivácie mokradí uskutočnené práce súvisiace s vodozádržnými opatreniami. V tŕstí boli vyhĺbené tri jazerá s rôznymi rozmermi aj hĺbkou, ktoré sa postupne plnia vodou. I keď jej hladina zatiaľ nie je vysoká, prosíme rodičov, aby do týchto miest nepúšťali svoje deti hrať sa a predišli tak možným úrazom.