Zasadnutie krízového štábu obce

V utorok 24.marca 2020 o 15:00 hod. zasadol v obci krízový štáb, aby prerokoval nové nariadenie Vlády SR. Na jeho základe vydáva nasledovné rozhodnutie:

 1. úradné hodiny obecného úradu pre verejnosť sa stanovujú na čas od 8:00 hod do 11:00 hod.
 2. pre obchody s potravinami a drogériou v obci t.j. Jednota a Šimix sa stanovujú nasledovné pravidlá:
  • vstup do predajní je povolený výlučne s rúškom alebo podobným prostriedkom, ktorý chráni tvár,
  • v priestoroch predajne Jednota môžu byť naraz prítomní maximálne 2 zákazníci v predajni Šimix maximálne 1 zákazník,
  • ďalší zákazník môže vstúpiť až potom, keď iný zákazník priestory predajne opustí,
  • zákazníci čakajú pred predajňou v poradí v ktorom prišli tak, aby bola medzi nimi dodržaná minimálna vzdialenosť 2 metre,
  • po nakúpení sa zákazníci nezdržiavajú pred predajňou a odchádzajú domov,
  • odporúčaný čas pre nákupy v potravinách pre starších obyvateľov obce je v záujme ochrany ich zdravia stanovený od 9:00 do 11:30 hod.
 3. v prípade, že si niektorý občan nedokáže zabezpečiť potraviny alebo lieky, môže kontaktovať obecný úrad na telefónnych číslach 0346511024 alebo 0919041098,
 4. rozhodnutia o dani z nehnuteľnosti si budú môcť občania postupne vyzdvihnúť v špeciálnom režime na obecnom úrade, podrobnosti budú každému doručené do poštovej schránky.