Zverejnenie percenta vytriedeného odpadu

V roku 2019 dosiahlo percento vytriedeného odpadu v našej obci 21,03%. Oproti roku 2018, keď bolo percento len 14,9%, je to podstatné zlepšenie. Obec vďaka tomu posunula z kategórie vytriedenosti 2 do kategórie 3. Ďakujem všetkým občanom, ktorí sa dôsledným dodržiavaním pravidiel triedenia o toto zlepšenie zaslúžili!