Mesačný Archív: apríl 2020

Zápis detí do MŠ

Organizačné pokyny pre rodičov k zápisu detí do MŠ Z dôvodu prerušenia prevádzky a prijatých opatrení k zamedzeniu šírenia sa respiračného ochorenia COVID...

Rekonštrukcia KD

31. marca 2020 bola oficiálne ukončená rekonštrukcia KD v Rohove podaním žiadosti na PPA. Obec zverejňuje dokumentáciu, ktorá bola na...

Odpis elektrickej energie

V týždni od 20.4.2020 do 24.4. 2020 bude v našej obci prebiehať odpis elektrickej energie. Žiadame tých, ktorí nebudú doma,...

Zasadnutie OZ

Dňa 17.apríla 2020 sa o 18:00 hod. v kultúrnom dome uskutoční zasadnutie OZ Program: Úvod, Otvorenie Voľba overovateľov zápisnice a...