Odpis elektrickej energie

V týždni od 20.4.2020 do 24.4. 2020 bude v našej obci prebiehať odpis elektrickej energie. Žiadame tých, ktorí nebudú doma, alebo nemajú elektromer voľne prístupný, aby nechali informáciu o spotrebe na viditeľnom mieste!