Rekonštrukcia KD

31. marca 2020 bola oficiálne ukončená rekonštrukcia KD v Rohove podaním žiadosti na PPA. Obec zverejňuje dokumentáciu, ktorá bola na PPA odoslaná. Niektoré dokumenty vo formáte pdf sa dajú otvoriť výlučne v programe Adobe Acrobat Reader (nie vinou OU Rohov)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)