Spoznajme históriu našej obce

História našej obce siaha až do 14. storočia, napriek tomu máme o nej len stručné informácie. Radi by sme preto zdokumentovali život v obci za čo najdlhšie obdobie.

Ak máte k dispozícii staré fotografie, týkajúce sa ktorejkoľvek oblasti života v obci (fara, kostol, kultúra, školstvo, šport, zábava, …), prineste nám ich prosím na obecný úrad. Uložíme ich do obálky s Vaším menom, digitalizujeme pomocou skenera a hneď potom vám ich vrátime. Ak dokážete fotografie naskenovať sami, môžete nám ich priniesť aj na USB kľúči alebo poslať e-mailom.

Našim cieľom je zväčšiť ich, vytlačiť a natrvalo vystaviť v kultúrnom dome tak, aby si ich každý mohol pozrieť a dozvedieť sa niečo o živote v obci v minulosti. Niektoré by sme tiež chceli použiť do pripravovaného kalendára.