Zmena v zbere komunálneho odpadu!

Naša obec už niekoľko rokov využíva množstvový zber komunálneho odpadu – každý občan si môže vybrať veľkosť zbernej nádoby a frekvenciu vývozu. Aby bol zber ešte adresnejší, rozhodli sme sa ako jedna z prvých obcí v okolí, zapojiť do pilotného projektu váženia odpadu.

Aké zmeny to pre nás prinesie?

Každá plastová zberná nádoba (kovové nádoby sa už nebudú dať použiť), bude označená čipom (pravdepodobne už v priebehu augusta). Ten bude obsahovať základné informácie o jej majiteľovi – pôvodcovi odpadu: meno, priezvisko, číslo domu, veľkosť zbernej nádoby (prázdne nádoby rôznej veľkosti majú rôznu hmotnosť) a polohu nádoby určenú GPS súradnicami.

Pri vysypaní sa nádoba automaticky odváži a jej hmotnosť sa spolu s údajmi z čipu uloží do databázy. Občan potom dostane formou e-mailu a SMS správy informáciu o tom, koľko kg odpadu odovzdal a za toto množstvo zaplatí.

Informácie budú zasielané na e-mailové adresy rohovXXX@rohov.sk (XXX je číslo domu), ktoré sú pre všetkých občanov k dispozícii už od r. 2018 a SMS budú zasielané tým, ktorí zareagovali na výzvy obce a poskytli jej svoje telefónne číslo (ak ste tak ešte neurobili, urobte tak čím skôr!)