Váženie zberných nádob s komunálnym odpadom

Od 7.septembra 2020 začína v našej obci váženie zberných nádob s komunálnym odpadom pri ich odvoze. V priebehu nasledujúceho týždňa budú všetky zberné nádoby očipované. Čip bude obsahovať informácie o majiteľovi nádoby a GPS súradnice miesta, kde je nádoba pri odvoze uložená. Musí byť na presne určenom mieste nádoby a aktivovaný špeciálnym čítacím zariadením. Prosíme preto občanov, aby na výzvu obce umiestnili svoje zberné nádoby na rovnaké miesto, ako pri ich odvoze, aby sme mohli na ne čip umiestniť. Na plechové zberné nádoby nie je možné čip umiestniť, preto budú vymenené za plastové.

Vďaka váženiu získa každý občan presné informácie o tom, koľko kg komunálneho odpadu odovzdal a od budúceho roku bude platiť len za také množstvo odpadu, ktoré vyprodukoval. Presné údaje o celkovom množstve odpadu získa aj obec.