Denný Archív: 1 septembra, 2020

Zasadnutie OZ

Dňa 5.9.2020 o 19:00 hod. sa v kultúrnom dome uskutoční zasadnutie OZ s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Schválenie...