Požiadavky a pripomienky na zmenu platných cestovných poriadkov

Od 14.9.2020 do 30.9.2020 bude možné zasielať pripomienky občanov a obecných úradov na úpravu platných autobusových cestovných poriadkov. Žiadame občanov, aby svoje návrhy čo najskôr doručili na obecný úrad (osobne, písomne, emailom, telefonicky), aby mohli byť odovzdané príslušným dopravcom.