Vizualizácia veterného parku Rohov

Spoločnosť, ktorá má záujem v katastri našej obce vybudovať veterný park, nám poskytla jeho vizualizáciu – približnú predstavu o tom, ako by vyzerali veterné turbíny v reálnom prostredí.