Zber nebezpečného odpadu 8.10.2020

Dňa 8. októbra 2020 sa uskutoční v našej obci zber nebezpečného odpadu. Bude však prebiehať po novom. Namiesto veľkoobjemového kontajnera, do ktorého nosili odpad občania, budú zber vykonávať zamestnanci technických služieb Senica priamo spred domov obyvateľov obce.

Je preto potrebné, aby občania dňa 8. októbra 2020 najneskôr do 7. hodiny ráno vyložili nebezpečný odpad pred svoj dom na miesto čo najbližšie k miestnej komunikácii, aby bol odpad pre pracovníkov TS čo najdostupnejší (približne na miesto, kde vykladajú zbernú nádobu na komunálny odpad). Nádoby s odpadmi musia byť zabezpečené a uzavreté inak nebudú odvezené.

Zberané nebezpečné odpady:
– elektrické a elektronické zariadenia (televízory, chladničky, rádiá, videá, iné spotrebiče…)
– olovené batérie, akumulátory, monočlánky
– žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť
– odpadové oleje
– odpadové farby, laky, obaly z nich