Výsledky testovania na COVID-19

V našej obci bolo dňa 31.10.2020 otestovaných na prítomnosť COVID-19 spolu 547 osôb, z toho bolo celkovo 6 pozitívnych. V mene obecného úradu ďakujem všetkým, ktorí sa na úspešnom priebehu testovania podieľali: zdravotníkom, administrátorom, príslušníkom PZ a OS a dobrovoľníkom!