Pripomienky občanov k zámeru posúdenia vplyvov na životné prostredie – veterný park

Do 31. decembra 2020 musia byť na Ministerstve životného prostredia SR doručené pripomienky občanov k  zámeru Veterný park Rohov, ktorý bol vypracovaný – spoločnosťou WSB Invest j. s. a., Šustekova 49, 851 04 Bratislava. 

Občania môžu svoje pripomienky

  • poslať priamo na ministerstvo na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava
  • doručiť ich v úradných hodinách v písomnej forme na obecný úrad,
  • poslať ich emailom na adresu rohov@rohov.sk
  • odovzdať ich v čase, keď nie je obecný úrad otvorený, priamo starostovi obce resp. jeho zástupcovi

Obec vypracuje svoje pripomienky, pokúsi sa do nich zapracovať pripomienky občanov a všetky spoločne odošle na ministerstvo. Aby bolo zaručené, že sa tam dostanú včas, je potrebné aby ich občania oznámili najneskôr v utorok 29.12.2020!