Registrácia na testovanie COVID-19 dňa 30.1.2021

    • Testovanie na Covid-19 pre občanov sa uskutoční v sobotu 30. januára 2021 od 8:00 hod. do 14:30 hod.
    • Každý, kto sa chce testovania zúčastniť, sa musí zaregistrovať a rezervovať si presne určený čas na odber. O úspešnej registrácii bude informovaný  e-mailom aj SMS správou.
    • V prípade, že občan nemá k dispozícii internet, zaregistruje ho v úradných hodinách telefonicky na t.č. 6511024 pracovníčka obce. 
    • Poradie testovaných osôb bude určené rezervovaným časom
    • Ak sa nebudet môcť na rezervovaný termín dostaviť, je potrebné ho zrušiť, aby ste zbytočne neblokovali termín iným!!!

Rezervovať si termín na testovanie Covid-19 dňa 30.1.2021