Výsledky testovania Covid-19 dňa 30.1.2021

V obci bolo celkovo otestovaných 200 osôb, z toho bola jedna osoba pozitívna (nemá trvalé bydlisko v obci Rohov).