Výsledky testovania na Covid-19 v obci Rohov

Počet pridelených testov: 250

Počet zaregistrovaných občanov: 234

Počet otestovaných občanov: 205

Počet pozitívnych občanov: 2 (obaja z obce Rohov)