Testovanie COVID-19 v obci Rybky 27.2.2021

Testovanie na COVID-19 pre občanov našej obce prebehne v kultúrnom dome v Rybkách v sobotu 27.2.2021 v čase od 8,00-12,00 a od 13,00 -16,00 h.  Odporúčané poradie podľa priezviska:

8.00 – 9.00 h       A – B
9.00 – 10.00 h    C – F
10.00 – 11.00 h  G – CH
11.00 – 12.00 h  I – L

Prestávka

13.00 – 14.00 h  M – P
14.00 – 15.00 h  R – Š
15.00 – 16.00 h  T – Z

Občania sa môžu telefonicky informovať na aktuálny stav čakania aj na t.č. 0911/520 660 počas celého dňa