Výsledky testovania COVID-19 dňa 20.3.2021

Počet otestovaných: 260
Počet pozitívnych: 1 (s trvalým bydliskom v obci Rohov)