Denný Archív: 5 apríla, 2021

Zasadnutie OZ

Dňa 8. apríla 2021 o 19:00 hod. sa v kultúrnom dome uskutoční zasadnutie OZ s nasledovným programom: Otvorenie Schválenie programu...